Got Delbert? - They'Re Yummy For Your Delbert.

Skapa förutsättningar

När man talar om att göra eller skapa förutsättningar för att kunna lära ut så talar man ofta om att lära ut i klassrum, både online eller fysiska. Men en whiteboardtavla kan verkligen hjälpa till att lära ut och få det hela gjort på ett pedagogiskt sätt. Ja,det handlar speciellt om att få det som man annars inte kan lyckas med, nämligen kunskap och perfekta balanser mellan kunskap och praktik. Man kanske tycker om att lära sig i klassrummet men man har sett att om man får praktisera sina kunskaper så lär man sig mycket mer än bara genom teori.