Got Delbert? - They'Re Yummy For Your Delbert.

Helheten

Jag tycker att man i fler och fler sammanhang får höra att miljön faktiskt är ett problem. Och ett sätt som verkar vara modernt att vara miljömedveten på är att använda rätt el. Jag kan få känslan av att det inte spelar någon enorm roll, men jag kan tänka mig att om alla nu hade använt detta hade det gett potential till utveckling av källor till bra el vilket i slutändan förhoppningsvis hade fått ett väldigt gott resultat. Hur många som ser sig själva som en del av en helhet ska jag dock låta vara osagt.